منطقه ۲۲ جدیدترین منطقه تهران که بخشی از غرب پایتخت و جنوب آن را در بر گرفته است. در این منطقه میانگین قیمت مسکن از کمتر از میانگین قیمت مسکن در تهران تا بیشتر از آن متغیر است.

http://amlakandisheh.arzublog.com/post/109938 http://webgard.ratablog.com/post-142035.html http://bahertile.avablog.ir/post/2/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C+%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF+%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1+%D8%A2%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%84%3A+%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D9%87%D9%85+%D9%88+%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8 http://webgard.asblog.ir/post/11 http://webgardi.bestblog.ir/post/11

منطقه ۲۲ تهران جدیدترین منطقه شهری پایتخت است که بخشی از محدوده غرب و جنوب غرب تهران در بر می گیرد. دهکده المپیک، زیباشهر، هوانیروز، شهرک راه آهن  و ... بخش هایی از محلات این منطقه هستند. مسکن اندیشه قیمت هر مترمربع مسکن در منطقه ۲۲ از کانال ۲۰ میلیون تومان برای آپارتمان های قدیمی شروع می شود و به بالای متری ۴۰ میلیون تومان برای آپارتمان های نوساز می رسد.

البته در این منطقه بیشتر آپارتمان ها بزرگ متراژ هستند و به همین دلیل برای کسانی که بودجه پایینی دارند توصیه نمی شود. چرا که یافتن خانه کوچک و با قیمت کم در این منطقه دشوار است.

در ادامه قیمت تعدادی از آپارتمان های منطقه ۲۲ را با استناد به آخرین فایل های فروش مشاوران املاک منطقه را می بینید:

منبع


آپارتمان منطقه 22


http://webgard.deyblog.ir/post/4

http://webgard.deyblog.ir/post/3

http://webgard.deyblog.ir/post/2

http://webgard.ratablog.com/post-120387.html

http://webgard.ratablog.com/post-120386.html

http://webgard.ratablog.com/post-113362.html

http://webgard.asblog.ir/post/4

http://webgard.asblog.ir/post/3

http://webgard.asblog.ir/post/2

http://web3.aramblog.ir/post/2

http://webgardi.avablog.ir/post/3/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA+%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

http://webgardi.avablog.ir/post/1/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A2%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%84+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86


https://webgard.farsiblog.com

آردینی اوخو
شنبه 7 اسفند 1400
بؤلوملر :