از لحاظ جغرافیایی و آب و هوایی این منطقه در روی نقشه در محدوده اقلیم گرم و خشک قرار دارد و به دلیل مجاورت آن با کوهپایه های جنوبی البرز از جریان بادهای تمیز بهره مند می باشد. این جریان هوایی معروف به بادهای شهریار علاوه بر آن که منجر به تمیز شدن جو هوای این منطقه می شود به دلیل عبور از روی کشتزارهای البرز و قزوین لطافت و خنکی دلپذیری را در سطح شهرک به وجود می آورد. از این رو گفته می شود تا حدودی آب و هوای آن ییلاقی است.

البته در موارد محدودی که سکون هوا پیش می آید نفوذ گرد و غبار معادن ماسه (واقع در شرق اندیشه) و حتی بعضا بوی آزاردهنده کارخانه آسفالت سازی وضعیت ناهنجاری پدید می آورد.

یکشنبه 24 بهمن 1400
بؤلوملر :