از نظر قدمت ساخت باید گفت فاز یک نسبت به تمامی فازهای این شهرک قدیمی‌تر است و تا حدودی بافت سنتی دارد. مهم‌ترین نکته در مورد این فاز، قرار نگرفتن در محدوده شهر جدید اندیشه است و باید دقت داشته باشید که فاز یک بخشی از ناحیه یک شهرداری شهریار محسوب می شود.

در توضیح شهرک مریم که با مساحتی در حدود ۹۱ هکتار در جنوب غرب فاز یک اندیشه واقع شده است گفته می شود این شهرک به عنوان یک شهرک نمونه در سطح استان تهران معرفی شده که به دلیل موقعیت جغرافیای و فاصله ۱۸ کیلومتری تا تهران و به دلیل شهرسازی و امکانات کامل و از همه مهمتر به دلیل پیشرفت و رو به رشد بودن منطقه و میانگین افزایش ۵۳ درصدی قیمت در هر سال این شهرک را به مرکز سرمایه گذاری در زمینه مسکن تبدیل کرده که زیر نظر فاز 1 اندیشه هم می باشد.

از این رو چنانچه قصد خرید آپارتمان های نوساز و لوکس و البته با قیمتی مناسب در نزدیک تهران را دارید ما به شما پیشنهاد می دهیم به فایل های آپارتمان های واقع در این منطقه سربزنید.

یکشنبه 24 بهمن 1400
بؤلوملر :