هنوز هم بسیاری از افراد هستند که به دنبال خرید خانه و ویلا در نزدیکی شهر تهران می گردند. دیده شده بسیاری از هم وطنان تهرانی جهت فرار از آلودگی شدید ناشی از آب و هوای پایتخت به این منطقه آمده اند و به خرید خانه و ویلا در اندیشه فاز یک دست زده اند.

یکشنبه 24 بهمن 1400
بؤلوملر :