محل قرار گیری و موقعیت جغرافیای شهرک اندیشه به گونه ای است که تنها به اندازه 30 دقیقه زمان می برد تا شما به پایتخت برسید. از این رو بسیاری از هم وطنان تهرانی این شهر را جهت سکونت خود انتخاب کرده و با خیال آسود جهت انجام کارها به تهران سفر می کنند.

این درحالی است که برخی از مناطقِ تهران به علت ترافیک های سنگین در سطح شهر 2 الی 3 ساعت باید در راه بود تا به محل کار خود رسید. خوشبختانه اندیشه از ترافیکی روان و کم برخوردار بوده و همین امر سبب صرفه جویی در وقت ساکنان شده است.

یکشنبه 24 بهمن 1400
بؤلوملر :